Disclaimer

Versie 1.1 op 18-01-2023

Op deze pagina vindt u de disclaimer van StudioDaadkracht.nl. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder schriftelijke toestemming van Studio Daadkracht is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Studio Daadkracht.

Geen garantie van juistheid

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat ik streef naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Studio Daadkracht te mogen claimen of te veronderstellen.

De informatie op studiodaadkracht.nl wordt met de grootst mogelijk zorg en aandacht samengesteld. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kan ik daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Het kan voorkomen dat hyperlinks op de website studiodaadkracht.nl leiden naar websites buiten het domein van Studio Daadkracht en geen eigendom zijn van Studio Daadkracht. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Studio Daadkracht. Studio Daadkracht kan niet instaan voor de inhoud en het functioneren van deze sites en ook niet voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden.

Wijzigingen

De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Studio Daadkracht behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang zonder enige kennisgeving door te voeren. Het is toch mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

Easysoftonic
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.