Privacy Statement

Versie 1.1 op 18-01-2023

Dit privacy statement heeft betrekking op de verwerking van gegevens bij het bezoeken van de website studiodaadkracht.nl en het plaatsen van een bestelling in de webshop. Studio Daadkracht respecteert jouw privacy en behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk.

Persoonsgegevens die Studio Daadkracht verwerkt?
Studio Daadkracht verzamelt de volgende gegevens:

  • Voornaam, achternaam
  • Straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats, land
  • E-mailadres
  • Betaalgegevens
  • IP-adres
  • Order- en factuurnummer
  • Telefoonnummer (optioneel)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via linda@studiodaadkracht.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Waarom verzamelt Studio Daadkracht deze gegevens?

Studio Daadkracht verwerkt persoonsgegevens ter uitvoering van de overeenkomst. Dit wil zeggen dat het verzamelen van persoonsgegevens nodig is om de bestelling goed te kunnen voltooien en de goederen bij je af te leveren. Je e-mailadres of telefoonnummer kan gebruikt worden om contact op te nemen over jouw bestelling.

De bewaring van persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden opgeslagen op beveiligde servers binnen de EU. De gegevens worden bewaard om de bestelling te voltooien en om aan de wettelijke administratieplicht van de Belastingdienst te voldoen. Gegevens zullen alleen wanneer dit nodig is aan de Belastingdienst ter inzage worden gesteld. Studio Daadkracht bewaart je gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van verwerking. Dit zal maximaal zeven jaar zijn (duur van administratieplicht Belastingdienst).

Derden

Studio Daadkracht verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Studio Daadkracht blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Studio Daadkracht gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Beveiligde verbinding

Studio Daadkracht neemt een goede beveiliging van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via linda@studiodaadkracht.nl.

Gegevens inzien, corrigeren of verwijderen?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Studio Daadkracht en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar linda@studiodaadkracht.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart (via de app: KopieID). Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Studio Daadkracht wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen privacy statement

Dit privacy statement is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de site kunnen leiden tot wijzigingen in dit privacy statement. Het is daarom aan te bevelen om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Contactgegevens Studio Daadkracht

Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben na het lezen van dit privacy statement dan kun je contact opnemen via linda@studiodaadkracht.nl.

Naam ondernemer: Linda van den Heuvel
Handelsnaam: Studio Daadkracht
Website: https://www.studiodaadkracht.nl
E-mailadres: linda@studiodaadkracht.nl
Adres (geen bezoekadres):
Onderwijsboulevard 209a, 5223 DE, ‘s-Hertogenbosch
KvK-nummer: 70782415
BTW-nummer: NL001112339B04

Easysoftonic
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.